Home

Een vertrouwde naam: Dorpsraad Wognum

Bij het ontstaan van de Gemeente Medemblik is getracht een nieuw elan te geven aan de bestaande dorpsraden en deze om te vormen tot kernraden, afgeleid uit de kernen van Medemblik.
De Dorpsraad Wognum heeft toen als één van de weinige raden de naam omgedoopt tot Kernraad. Wij vinden echter dat in de afgelopen jaren deze naam niet tot een groter draagvlak heeft geleid en dopen nu mét de presentatie van de kernvisie onze raad weer om tot Dorpsraad Wognum. Wij hopen dat dit leidt tot meer herkenbaarheid binnen het dorp en dat het drempelverlagend werkt om binnen te stappen bij onze vergaderingen. Wij willen er graag voor de hele gemeenschap zijn en de verbinding tussen burger en Gemeente vormen.

Onze nieuwe mailadressen zijn:

info@dorpsraadwognum.nl

secretaris@dorpsraadwognum.nl

woensdag 20 november: VOORLICHTING INBRAAKPREVENTIE: 
Zie: Agenda’s en notulen

Ga naar de CONCEPTKERNVISIE 2019  op deze site.

WOGNUM PILOTPROJECT op Platform Gemeente Medemblik

Op de gemeentepagina https://samen.medemblik.nl/
kunt u de kernvisie per onderwerp bekijken. Als u zich op deze pagina heeft geregistreerd, kunt u aanvullingen aandragen op de visie. De termijn liep t/m dinsdag 15 oktober 2019.
De visie wordt de komende weken in een definitief jasje gegoten en zal op 16 december worden aangeboden aan B&W en raadsleden.

Wilt u in contact komen met de dorpsraad kunt u een email sturen naar: info@dorpsraadwognum.nl

Indien u onderwerpen wilt aandragen voor de eerstvolgende vergadering, dienen deze een week tevoren aan bovenstaand mailadres te worden gezonden.
U ontvangt daar antwoord op. Het wordt zeer op prijs gesteld als u dan tijdens de vergadering aanwezig bent en evt. verduidelijking kunt geven.

Privacystatement:
Als geïnteresseerde in onze vergaderingen kunt u onze agenda’s en notulen via de mail ontvangen. Als u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via: secretaris@dorpsraadwognum.nl
Uw mailadres wordt dan verwijderd. Het adres wordt alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt.