KERNVISIE 2019 en het vervolg

Klik op download hieronder voor de inhoud. Het vervolg op de Kernvisie vindt u onder aan deze pagina.

De uitvoeringsagenda

In 2020 is het vervolg op de kernvisie vanwege corona later ingezet.

Eind mei is er een eerste verkennend gesprek (online) met de kernconsulent en een integraal team van ambtenaren geweest om de onderstaande speerpunten inzake de verkeersveiligheid te bespreken.
Hierop worden vanuit de gemeente diverse acties opgestart voor verder onderzoek dan wel gericht mogelijke oplossingen te onderzoeken.

In het najaar vindt hierop een vervolg plaats, waarbij we hopen meer inhoudelijke zaken te kunnen delen.

1a. Geluidsoverlast A7 terugdringen
1b. Handhaving snelheid in bebouwde kom
2.   Vrachtverkeer in goede banen leiden
3.   Ontsluitingsweg Bloesemgaerde Noord
(-> doortrekken naar rotonde N241)