Portfolio

Waar houdt de Dorpsraad zich zoal mee bezig? Hieronder staat een selectie van de activiteiten waar wij de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest:
• overleg met exploitant invulling Bloesem
• eventuele ontsluiting Sweelinckhof Nieuwe Weg middels voetpad
• invulling Kreekbos
• vergunningen kermisborrels
• dorpsvisie
• nota burgerparticipatie
• natuurspeeltuin
• hondenbeleid
• parkeergelegenheid tijdens evenementen
• verplaatsen oorlogsmonument
• herinrichting Oosteinderweg
• uitgifte flyer om naamsbekendheid te vergroten
• verkeerssituatie rotonde Kerkweg/Bloesem/Stolphoevelaan
• verkeerssituatie Oud Hoornseweg/geluidsoverlast A7 aanwonenden
• komst statushouders
• toekomst Trefpunt en gymzaal Sportlaan