Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                       *  Bertus Schilder
Penningmeester:               Chris Koenders
Secretaris:                           Ella Huisman
Leden:                                * Marijke Lam
                                             * Ad Veken
                                             * Gerda de Fost
                                                Rob Wester
                                                Peter Koopman
                                                Han Staal


                                                                                       

                      Wij zijn bereikbaar via: info@dorpsraadwognum.nl

Elk bestuurslid heeft in principe 2 termijnen van 3 jaar zitting in de dorpsraad.
* Er is een uitzondering gemaakt voor de mensen van het eerste uur, omdat het rooster van aan- en aftreden pas na twee jaar is ingevoerd.