Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                      Bertus Schilder (aftredend)
Vice voorzitter:             Peter Koopman 
Penningmeester:          Chris Koenders (aftredend)
Secretaris:                      Ella Huisman
Leden:                              Marijke Lam (aftredend)
                                           Ad Veken (aftredend)
                                           Gerda de Fost
                                           Rob Wester
                                           Han Staal
                                           Alice Wallaart

 

                                                                                       

                      Wij zijn bereikbaar via: info@dorpsraadwognum.nl

Elk bestuurslid heeft in een termijn van 3 jaar zitting in de dorpsraad en is na deze periode telkens voor dezelfde termijn verkiesbaar.