Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                      Peter Koopman 
Vice voorzitter:             Han Staal
Secretaris:                      Ella Huisman (tm 6 dec 2023)
Penningmeester:          Marlène Schouten
Leden:                              Rob Wester
                                           Frank Last
                                           Margo Haakma (notulist)
                                           Jan Groot
                                           Peter van den Hoven

                                           
                                                                                                                                

                      Wij zijn bereikbaar via: info@dorpsraadwognum.nl

Elk bestuurslid heeft in een termijn van 3 jaar zitting in de dorpsraad en is na deze periode telkens voor dezelfde termijn verkiesbaar.