Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                      Peter Koopman 
Vice voorzitter:             Han Staal
Secretaris:                      Ella Huisman
Penningmeester:          vacature
Leden:                              Rob Wester
                                           Frank Last                                           

                                           
                                                                                                                                

                      Wij zijn bereikbaar via: info@dorpsraadwognum.nl

Elk bestuurslid heeft in een termijn van 3 jaar zitting in de dorpsraad en is na deze periode telkens voor dezelfde termijn verkiesbaar.