Nieuws

Dorpsraad Wognum wil graag snelle en betaalbare woningbouw voor Wognumers.

Dit gaat niet altijd over gebaande paden. Wij hebben de toezegging gedaan om onze medewerking te verlenen aan een burgerinitiatief om in dit geval plan De Commandeur sneller behandeld te krijgen door de Raad. Wilt u dit ook?

Vul dan bijgaand burgerinitiatiefformulier in en stuur het naar info@dorpsraadwognum.nl :


BurgerinitiatiefFormulier.pdf

U kunt de politie een handje helpen. Hoe?
Zie bijgaande flyer:

politie-Camera-in-beeld-flyer-081221.pdf

Wilt u meer weten over de elektrische deelauto’s?
https://www.onzeauto.com/samenslimrijden/wognum

Presentatie Elektrische deelauto’s vergadering 8 december 2021 vindt u hieronder:

Elektrische-deelautos-Presentatie-Wognum-081221.pdf

Woningbouw en huisvesting in Wognum

Thema-avond van woensdag 25 augustus 2021.
20.00 uur café Stam.

Deze avond staat in het teken van woningbouwplannen voor Wognum en ook het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zal uitgebreid worden toegelicht.

Het programma is als volgt:

 • Herhalingsbord; Kerkstraat niet voor snelverkeer

  Harder rijden dan de toegestane 30 kilometer op de Kerkstraat in Wognum?

  Natuurlijk kan het, maar het botst met de andere weggebruikers, deze week nog letterlijk.
  Veilig boodschappen doen in het winkelcentrum, veilig en zonder stress oversteken, de auto parkeren, fietsen (met je kinderen) of vanuit de zijstraten de Kerkstraat oprijden. Dat moet toch kunnen?!
  Kerkstraat-bewoner Jan Swagerman sprak de Dorpsraad en de gemeente hierop aan. Deze week plaatste hij samen met de burgemeester en voorzitter Peter Koopman van de Dorpsraad een herhalingsbord 30-km zone in de straat. Koopman: ‘Veel weggebruikers maken zich schuldig aan te hard rijden. Wat zij zich onvoldoende realiseren is dat de Kerkstraat, ondanks het brede wegprofiel, gewoon een woonstraat is. Bij de inrichting van de weg is rekening gehouden met de jaarlijkse harddraverij. Wij willen niet wachten op schade aan woningen en zeker niet op ongevallen’.

 • Per mail kunt u ons bereiken op:
  info@dorpsraadwognum.nl
  secretaris@dorpsraadwognum.nl