Vergaderingen

De vergaderdata in 2019 zijn als volgt:

woensdag:

2 oktober        Openbaar:
                           presentatie concept Kernvisie  
20 november  Openbaar deel en aansluitend besloten deel
                           voorlichting inbraakpreventie door
                           wijkagent Pieter Ootes
 Alle vergaderingen vinden plaats in Café Stam en beginnen om 20 uur