Vergaderingen

De vergaderdata in 2019 zijn als volgt:

woensdag:

20 november  Openbaar deel en aansluitend besloten deel
                           voorlichting inbraakpreventie door
                           wijkagent Pieter Ootes en medewerker Gemeente
                           Mark HopmanAlle vergaderingen vinden plaats in Café Stam en beginnen om 20 uur