Data Vergaderingen

De vergaderdata in 2022 zijn als volgt:

Woensdag 26 januari

Besloten

Woensdag  23 februari

Openbaar

Woensdag 23 maart      

Besloten

Woensdag 20 april        

Openbaar

Woensdag 18 mei          

Besloten

Woensdag 22 juni          

Openbaar

Woensdag 17 augustus 

Openbaar/Besloten

Woensdag 5 oktober     

Besloten

Woensdag 19 oktober  

Openbaar

Woensdag 23 november

Besloten

Woensdag 7 december

Openbaar

aanmeldingen voor de openbare vergaderingen via:

info@dorpsraadwognum.nl