Data Vergaderingen

De vergaderdata in 2021 zijn als volgt:

Woensdag 24 maart       

Besloten

Woensdag 14 april         

Openbaar

Woensdag 19 mei           

Besloten

Woensdag 23 juni           

Openbaar

Woensdag 18 augustus  

Besloten

Woensdag 25 augustus  

Thema woningbouw huisvesting Wognum

Openbaar 

Woensdag 6 oktober      

Besloten

Woensdag 20 oktober   

Openbaar

Woensdag 10 november

Besloten

Woensdag 8 december 

Openbaar

Voorlopig zijn alle vergaderingen online.

aanmeldingen voor de openbare vergaderingen via:
info@dorpsraadwognum.nl