Toekomstvisie Dorpsraad Wognum 2013

toekomstvisie Dorpsraad Wognum 2013

Dit jaar wordt gewerkt aan de Kernvisie 2019.

Deze zal naar verwachting in september aan de inwoners van Wognum in conceptversie worden gepresenteerd.